COVID-19-էն Ետք Կրնան Աւելնալ Հոգեկան Խանգարումները

Քորոնա ժահրով վարակուելէն ետք, մէկ տարուան ընթացքին, մարդու մօտ կ՛աւելնայ հոգեկան տարբեր խանգարումներու, այդ շարքին տագնապի, «տիփրեշըն»ի յառաջացման, քունի խանգարման եւ antipsychotic դեղերու (դեղեր, որոնք նախատեսուած են հոգեկան գործունէութեան խանգարումներու բուժման համար) օգտագործման հաւանականութիւնը։ Հետազօտութիւններու համաձայն՝ COVID-19-ով հիւանդացողներու 20 առ հարիւրը կ՛ունենայ հոգեբանական եւ նեարդաբանական տարբեր բարդութիւններ, այսպէս կոչուած, յետքովիտային համախտանիշի ծիրին մէջ։ Ամէնէն աւելի…

Սրտի Քանի՞ Զարկը Մէկ Վայրկեանի Մէջ Կրնայ Վտանգաւոր Ըլլալ Կեանքի Համար

Մէկ վայրկեանի մէջ 100 զարկը գերազանցող զարկերակը, յուզումի բացակայութեան պարագային, կրնայ լուրջ վտանգ ներկայացնել, կը հաստատէ մասնագէտ Միխայիլ Քոպրիանով: Եթէ յաճախասրտութիւն ունիք, փափաքելի է բժշկական քննութիւն կատարել պատճառները գիտնալու համար։ Մասնագէտին խօսքով՝ նման խնդիրներու պարագային կը կատարեն ելեկտրասրտագրում (electrocardiography): Պէտք է կատարուի նաեւ միօրեայ «մոնիթըրինկ» Հոլթերի համաձայն եւ խորհրդակցութիւն սրտաբանի հետ՝ քննութեան արդիւնքները քննելու համար,…