Ալզհայմըրզ հիւանդութիւն. յառաջընթաց, ընդհանրութիւն, նախազգուշական նշաններ

Ալզհայմըրզ հիւանդութիւնը ուղեղի խանգարում մըն է, որ կը բնորոշուի ուղեղային փոփոխութիւններով՝ առաջնորդելով որոշ սպիտակուցներու կուտակումին: Այս հիւանդութիւնը կը վատթարանայ ժամանակի ընթացքին: Անիկա պատճառ կը դառնայ, որ ուղեղը կծկուի ու փոքրանայ եւ բջիջները ի վերջոյ մեռնին: Ալզհայմըրզ հիւանդութիւնը «տըմենշիա»ի ամենէն սովորական պատճառն է, որ կը յանգեցնէ յիշողութեան, մտածողութեան, վարքի եւ ընկերային հմտութիւններու անկումին: Այս փոփոխութիւնները կ՛ազդեն…

Տաջուածքները կրնան բարձրացնել լիմֆոմայի վտանգը

Նոր հետազօտութիւն մը ցոյց կու տայ, որ տաջուածքները կրնան լուրջ սպառնալիք դառնալ առողջութեան վրայ: Այս ոլորտին մէջ հետազօտութիւններու բացակայութեան պատճառով, Շուէտի Լունտ Համալսարանը որոշած է ուսումնասիրել տաջուածքներու երկարաժամկէտ ազդեցութիւնը առողջութեան վրայ: Քրիսթել Նիլսըն, որ գլխաւորած է այս հետազօտութիւնը, յայտնած է, որ իրենք ուսումնասիրած են 11,905 հոգինոց մեծ խումբ մը, որպէսզի յայտնաբերեն կապը տաջուածքներուն եւ լիմֆոմայի…

Հիւսիսային Եւրոպայի մէջ կը տարածուի արիւնահոսութիւն յառաջացնող մահացու ժահր

Մահացու ժահրը, որ կրնայ կենդանիներէն փոխանցուիլ մարդոց, արդէն իսկ տարածուած է Հիւսիսային Եւրոպայի մէջ։ Նոր հետազօտութեան համաձայն՝ ահաւոր ժահրը կրնայ կրծողներէն փոխանցուիլ մարդոց եւ յառաջացնել արիւնահոսութիւն, էպոլայի «հեմոռաճիք» տենդը յիշեցնող ախտանշաններով։ Հետազօտութեան արդիւնքները հրապարակուած են «Emerging Infectious Diseases» ամսագրին մէջ։ Շէկ դաշտամուկերը Շուէտի մէջ, որոնք յարուցիչի փոխանցողներն են, արդէն վարակած են երկու մարդ, որու հետեւանքով…

Աֆէյզիա. լեզուական խանգարում, որ կ՛ազդէ բոլոր տարիքի մարդոց վրայ եւ կը տկարացնէ հաղորդակցութիւնը

«Աֆէյզիա«ն լեզուական խանգարում մըն է, որ կ՛ազդէ հաղորդակցութեան վրայ: Անիկա կը պատահի ուղեղին այն բաժնի վնասուածքին պատճառով, որ կը վերահսկէ արտայայտութիւնը եւ հասկնալու կարողութիւնը: Աֆէյզիան չ՛արտօներ, որ անձը արդիւնաւէտ ձեւով հաղորդակցի ուրիշներու հետ: Այս խանգարումը ունեցող անձ մը դժուարութիւն կ՛ունենայ հասկնալու, խօսելու, կարդալու, կամ գրելու: Որո՞նք են աֆէյզիայի տեսակները Շատ մարդիկ աֆէյզիա կ՛ունենան կաթուածէ մը…

Երկու ամիս բուսական սննդականոնը կրնայ բարելաւել կեանքի որակը

Բուսական սննդականոնը բարելաւած է կեանքի որակը, նուազեցուցած է յոգնածութիւնը եւ պակսեցուցած՝ սրտանօթային վտանգը կրծքագեղձի քաղցկեղով տառապող հիւանդ կիներու մօտ: Այս մասին ուսումնասիրութիւնը հրապարակուած է Frontiers in Nutrition ամսագրին մէջ։ Գիտնականները վերլուծած են կրծքագեղձի քաղցկեղի 4-րդ փուլով 30 հիւանդներու տուեալները: Երկու ամսուան ընթացքին, մասնակիցներուն կէսը սնունդ ստացած է սովորականին պէս, իսկ միւս կէսը՝ գիտնականներուն առաջարկած ուտելիքներով։…

Օլիկոարթրիտի ախտանիշները կը տարբերին անձէ անձ, կախեալ՝ սաստկութենէն

Ախտանիշներ եւ պատճառներ Որո՞նք են օլիկոարթրիտի ախտանիշները Օլիկոարթրիտի ախտանիշները կ՛ազդեն չորս կամ նուազ յօդերու վրայ այն անձերուն պարագային, որոնց մօտ ախտորոշուած է այս վիճակը: Ախտանիշները կը տարբերին ծանրութեան աստիճանէն եւ կրնան ներառել. -աղօտ տեսողութիւն -յոգնածութիւն -յօդի անհանգստութիւն – յօդի կարծրութիւն – փափուկ կամ ուռած յօդեր Օլիկոարթրիտը անչափահասներու «իտէոփաթիք արթրիտ»ի տեսակ մըն է: «Իտէօփաթիք» սահմանումը կը…

Օլիկոարթրիտը կ՛ախտորոշուի մինչեւ 16 տարեկան մանուկներու եւ դեռահասներու մօտ

Օլիկոարթրիտը կը յատկանշուի յօդերու կարծրութեամբ եւ ուռեցքով, յաճախ ախտահարելով մեծ յօդերը: Անիկա կ՛ախտորոշուի մինչեւ 16 տարեկան փոքրիկներու եւ անչափահասներու մօտ: Մինչ օլիկոարթրիտի որոշ պարագաներ ժամանակի ընթացքին կը լուծուին, ուրիշներ կրնան զարգանալ եւ տարածուիլ մարմնի նոր բաժիններու մէջ հասուն տարիքին: Բուժումը զգալիօրէն կը նուազեցնէ ախտանիշները եւ կը կանխէ յօդերու վնասումը: Ի՞նչ է Օլիկոարթրիտը Օլիկոարթրիտը, որ նաեւ…

Ախտորոշումէն եօթ տարի առաջ քաղցկեղի մասին նախազգուշացնող սպիտակուցներ արեան մէջ

Ամերիկեան Oxford Population Health ընկերութեան կատարած երկու հետազօտութիւններուն ընթացքին, արեան մէջ յայտնաբերուած են սպիտակուցներ, որոնք ախտորոշումէն աւելի քան եօթ տարի առաջ կրնան ահազանգել մարդու օրկանիզմին մէջ քաղցկեղի առկայութեան մասին: Գիտնականները յայտնաբերած են 618 սպիտակուցներ, որոնց շարքին խումբ մը մարդոց 107 սպիտակուցներ՝ առնչուած քաղցկեղի 19 տարբեր տեսակներու հետ: Հետազօտողներու խումբը բացայայտած է, որ այս սպիտակուցները կրնան…

Արթրիտի ախտանիշները, պատճառները եւ բուժումը մեծապէս կը տարբերին

Արթրիտի ախտանիշները, կախեալ տեսակէն, կրնան զարգանալ աստիճանաբար կամ յարկածակի կերպով: Արթրիտը յաճախ քրոնիք հիւանդութիւն կը նկատուի: Ախտանիշները կրնան յառաջանալ եւ անհետանալ կամ ժամանակի ընթացքին պահպանուիլ: Այնուամենայնիւ, ոեւէ անձ, որ կը զգայ հետեւեալ չորս հիմնական նախազգուշական նշաններէն որեւէ մէկը, պէտք է դիմէ  բժիշկի. 1.Ցաւ. արթրիտի պատճառած ցաւը կրնայ ըլլալ յարատեւ կամ ի յայտ գալ եւ անհետանալ:…

Հետազօտողներ կը բացայայտեն դեռահասներու վաղ մահացութեան անսպասելի պատճառը

Այժմ, ոչ հազուադէպ, վաղաժամ կը մահանան նաեւ երիտասարդները։ Մեր օրերուն ընկերային յարաբերութիւններու անբաւարարութիւնը վերածուած է առողջապահական խնդիրի։ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու գլխաւոր բժշկական խորհրդատուն զայն կոչած է «համաճարակ»։ Միայնութիւնը եւ մեկուսացումը նոյնը չեն։ Մեկուսացումը քիչ թէ շատ յստակ չափանիշներ ունի՝ ընտանիքի բացակայութիւն, հազուադէպ յարաբերութիւններ շրջապատի հետ։ Միայնութիւնը ենթակայական հասկացողութիւն է։ Մարդ կրնայ առանձին ապրիլ եւ ինքզինք…