Գիտնականները Կը Պարզեն Թէ Ինչ՞ը Կը Ստիպէ Մարդոց Շատ Քաղցրեղէն Ուտել

Քաղցրաւենիքի հանդէպ սերը պայմանաւորուած է աղիքներու մէջ S24-7 ընտանիքի պաքթիրիաներու բացակայութեամբ։ Նման եզրակացութեան յանգած են Քալիֆորնիոյ համալսարանի գիտնականները։ Հետազօտողներու աշխատանքը հրապարակուած է Current Biology ամսագրին մէջ։ Մասնագէտները շարք մը փորձեր կատարած են մուկերու վրայ։ Գիտնականները մուկերուն կերակրած են հակապայոթիքներ, որոնք խախտած են աղիքներու «մայքրոպայոթան», իսկ ետքը անոնց շաքարի հատիկներ տուած են։ Երկու ժամուան ընթացքին խանգարուած…

Ապականած Օդը Մեծերու Առողջութեան Վրայ Կրնայ Բացասաբար Ազդել

Հոգեբուժութեան, հոգեբանութեան եւ նեարդաբանութեան հիմնարկի եւ Լոնտոնի Թագաւորական քոլէճի գիտնականները  հետազօտութիւն մը կատարելով բացայայտած են, որ կենսոլորտի ապականումը երկարաժամկէտ հեռանկարի մէջ բացասաբար կ՛ազդէ մեծերու առողջութեան վրայ. անոնք իրենց աշխատանքը հրապարակած են Frontiers in Public Health ամսագրին մէջ: Քաղաքներու մէջ մարդիկ կ՛ենթարկուին մանր պինդ մասնիկներու բարձր ազդեցութեան. ատոնք կրնան ծանր, երկարատեւ հիւանդութիւններ յառաջացնել ոչ միայն ֆիզիքական,…