Փոքրիկները Շատ Կը Սիրեն Քաղցր Նուէրները

Փոքրիկներու «սենսըր»ային աշխարհը (sensory world) սկզբունքով կը տարբերի մեծերէն. փոքրիկներու բերանին մէջ մօտաւորապէս 30,000 համային «ռիսեփթըր» կայ, եւ 18 տարեկանին մօտաւորապէս ատոնցմէ կը մնայ միայն մէկ երրորդը։ Փոքրիկի մը «ռիսեփթըր»ներուն մեծ մասը հակամէտ է քաղցր եւ իւղոտ սնունդին, որովհետեւ մայրական կաթը հարուստ է շաքարներով եւ ճարպերով։ Հետեւաբար, «ուաֆըլ»է գաւաթով առաջին պաղպաղակը կամ շոքոլայէ շաքարը որպէս…