Երկարակեցութիւնը Ապահովող Եւ Առողջութիւնը Բարելաւող Սննդականոն

Շատ տարիներ առաջ, արուեստագիտուհի Շէր լուսանկարուած է մարզասրահի գովազդին մէջ: Այնտեղ ան աներեւակայելի մարզավիճակ եւ դիւթիչ տեսք կը ներկայացնէր. ան ըսած է. «Եթէ այս ըլլար շիշի մէջ, բոլորը այսպիսի տեսք կ՛ունենային»։ Ան ուշադրութիւն եւ հետաքրքրութիւն կը փորձէր ստեղծել մարզասրահի անդամագրուողներուն շուրջ, բայց իսկական ֆիզիքական փոփոխութիւնը աշխատանք կը պահանջէ: Նոյնը կը վերաբերի առողջութեան եւ երկարակեցութեան պարագային,…

Հինգ Օրկան Առանց Որոնց Մարդ Կրնայ Հանգիստ Ապրիլ

Չինացի գիտնականներ վերլուծած են մարդու օրկանիզմը եւ յայտնաբերած՝ հինգ օրկան, որոնց կորուստը մարդուն չի զրկեր բնական կեանք վարելու կարողութենէն։ Այս յայտնագործութիւնը նոր հորիզոններ կը բանայ մարդու մարմնի հնարաւորութիւններուն մասին, կը գրէ pravda.ru-ն։ Լեղապարկը՝ փոքրիկ պարկ, կը ծառայէ որպէս լեարդին կողմէ արտադրուող լեղիի պահեստ։ Լեղին առանցքային դեր կը խաղայ ճարպերու քայքայման աշխատանքին մէջ եւ կը բարելաւէ…