Հանրային պարտաւորութիւնը կը ծածկէ ապահովագրուողին մարմնային վնասուածքի օրինական պարտաւորութեան հետեւանքները եւ նիւթական վնասը, որոնք կը յառաջանան որեւէ արկածէ մը ետք, որ կը պատահի երրորդ կողմերու՝ ապահովագրած ընկերութեան մէջ ըլլալու ժամանակամիջոցին: 

Այս ապահովագրութիւնը որոշ չափով կը ծածկէ նիւթական վնասները, եւ նոյն քանակութեամբ մարմնային վնասուածքները՝ իւրաքանչիւր պարագայի համեմատ:

Նաեւ սահմանափակում կայ պայմանագրութեան ժամանակամիջոցին վերաբերեալ: