Զգոյշ Պարբերաթերթ, Բացառիկ Համար 2020

Պէյրութի նաւահանգիսին պայթումը՝ 4 Օգոստոսին, տխուր նոր էջ մը բացաւ յոգնատանջ այս երկրի պատմութեան մէջ: Լիբանանահայութիւնը նաեւ անմասն չմնաց աղէտին հետեւանքներէն եւ ունեցաւ նահատակներ ու ենթարկուեցաւ նիւթական եւ հոգեկան ծանր վնասներու: «Զգոյշ»ի բացառիկ այս թիւը նուիրուած է աղէտահար մեր ժողովուրդին: Այս թիւով կը փորձենք ներկայացնել պատկերը հայահոծ շրջաններու կրած վնասներուն, բայց նաեւ՝ այն աննախընթաց նուիրումին,…