ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԸՆՏԱՆԻՔ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ՏՈՔԹ․ ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ ՔԷՇԻՇԵԱՆ Ազգութեան եւ ընկերութեան հիմքը ընտանիքն է, որ կը կազմուի այր եւ կնոջ կամաւոր ամուսնութեամբ: 21-րդ դարու ազատութիւն-ներն եւ ըմբռնումները փոխած են արդի ընտանիքի պատկերը: Այր եւ կնոջ միջեւ եղած յարաբերութիւններուն, երբեմն մարդիկ կը մօտենան չափազանցուած ազատամտութեամբ:    Անոնք միասին կ’ապրին, նոյնիսկ զաւակ կ’ունենան, սակայն Սուրբ Խորանին առջեւ կանգնիլ…

ԱԼՔՈԼԸ ՍՆՈՒՆԴ ՉԷ

ՄԵԾԵՐՈՒ ԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ. ՏՈՔԹ. ՆԱՒԱՍԱՐԴ Մարդկային սնունդի մասին առկայ են բազմաթիւ հատորներ: Կան հեղինակներ, որոնք ալքոլը կը նկատեն սնունդ եւ ուժի աղբիւր, նման՝ շաքարածիններու եւ ճարպեղէններու, իսկ ուրիշներ անհիմն կը նկատեն ալքոլը սնունդ նկատող մօտեցումները՝ հետեւեալ նկատողութիւններով: Ինչպէս ծանօթ է, մարդկային յօրինուածքը պէտք ունի հիմնական չորս տեսակ սնունդի՝ գոյատեւելու համար: Ա.- Մարմինը պէտք ունի վերանորոգութեան, որովհետեւ…

CATARACT ԿԱՄ ՈՍՊՆԵԱԿԻ ՊՂՏՈՐՈՒՄ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ՏՈՔԹ․ ԱՅՏԱ ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆ-ԱՖԱՐԵԱՆ Մեր ամէնօրեայ շփումներուն ընթացքին, յաճախ կը լսենք մեզ շրջապատողներէն թէ շուտով պիտի վիրահատուին կամ արդէն վիրահատուած են, որովհետեւ ունեցած են տեսողութեան որոշ նուազում, որ կարելի չէ եղած սրբագրել ակնոցներով: Ոսպնեակը մեր աչքի գունաւոր հատուածին ետեւ գտնուող եւ բացարձակ թափանցիկ մասն է. ոսպնեակին միջոցով լոյսի ճառագայթը կը թափանցէ եւ կը…

Ո՞ՒՐ Կ՚ԵՐԹԱՆ ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՄԵՐ ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆԸ

1969-Ի ԽՈՀԵՐ ՏՈՔԹ. Ս. ՍԻՍԵՌԵԱՆ «ԲԺԻՇԿ» ԱՄՍԱԹԵՐԹ – ԺԴ ՏԱՐԻ ԹԻՒ 7 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1969 Հին տարուան վերջաւորութեան եւ նորի սկիզբին, ինչպէս իւրաքանչիւրս կ՚ունենայ խորհրդածութիւններ անցեալի եւ ապագայի մասին, այդպէս ալ ուզեցինք մեր սիրելի ընթերցողներուն հետ նայիլ գալիք օրերուն, տեսնելու համար թէ մեզի ի՞նչ կը վերապահեն Գիտութիւնը եւ Բժշկութիւնը իրենց յառաջդիմութիւններով, որոնք անկասկած լեցուն են անակնկալներով:…

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ

Այս տարի, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառին կողմէ հռչակուած է «Հայ Մամուլի Տարի»: «ԶԳՈՅՇ»-ը, իբրեւ առողջապահական եւ նախազգուշական պարբերաթերթ, անցնող հինգ տարիներու իր շարունակական եւ հետեւողական հրատարակութեամբ մեծ ընդունելութիւն գտած է Լիբանանի, Սուրիոյ, Գանատայի եւ Եւրոպայի մէջ: Ուրիշ խօսքով, մեծ թիւով ընթերցասէրներ կը սպասեն «ԶԳՈՅՇ»-ի իւրաքանչիւր թիւի հրատարակութեան: Փաստօրէն անհրաժեշտ բաց մը գոցելու նպատակով սկսած աշխատանքը…

ՄԱՆԻՇԱԿԱԳՈՅՆ ՊՏՈՒՂՆԵՐԸ՝ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ԵՒ ԱՅԼ ՀԻՒԱՆՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԿԱՆԽԱՐԳԻԼՄԱՆ ՀՐԱՇԱԼԻ ՄԻՋՈՑ

Փօլիֆենոլները (polyphenols) կամ ֆենոլային բաղադրութիւնները բուսական ծագումով բնական բաղադրութիւններ են, որոնք օժտուած են հակաօքսիտային յատկութեամբ։ Փօլիֆենոլները կարելի է բաժնել 4 խումբի՝ ֆլավընոյտներ, սթիլպիններ, լիկնաններ, ֆենոլաթթուներ, որոնք իրենց կարգին կը բաժնուին տարբեր ենթախումբերու։ Իբրեւ կանոն, սննդաթերքները կը պարունակեն փօլիֆենոլներու բարդ բաղադրութիւններ, իսկ բոյսերու արտաքին շերտերուն՝ կեղեւին մէջ անոնց պարունակութիւնը աւելի բարձր է։ Փօլիֆենոլները պատասխանատու են պտուղներու,…

ԱՐԵԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆ

Այս գրութեամբ կ՚ուզենք մանրամասնօրէն ներկայացնել արեան ընդանուր քննութեան բաղկացուցիչ մասերը եւ նպատակը: Եթէ միայն այս քննութիւնը յանձնարարուած է՝ ապա անօթի ըլլալը պարտաւորիչ չէ: Անգլերէնով այս քննութիւնը ծանօթ է Com-plete blood count (CBC) անունով: Քննութիւնը կը ստուգէ մարդու ընդհանուր առողջական վիճակը եւ կը բացայայտէ հիւանդութիւններ: Այս քննութիւնը կը պահանջուի յոգնածութեան զգացումի, արիւնահոսութեան եւ կապտուկներու առկայութեան պարագային:…

ԶԱՅՐՈՅԹԻ ՊՈՌԹԿՈՒՄՆՐԸ ՄԱՆՈՒԿԻՆ ՄՕՏ. ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ԵՒ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Թէ ինչո՞ւ մանուկը զայրոյթի պոռթկումներ կ՚ունենայ՝ աւելի դիւրին է տեսնել քան սահմանել: Անիկա կրնայ արտայայտուիլ լացով, ճիչով: Մանուկը կրնայ աղաղակել, ոտքերով դոփել, ինքն իր գլուխը հարուածել, ինքզինք գետին նետել, լալու ատեն` շունչը պահել, զինք շրջապատողներուն նկատմամբ ցուցաբերել յարձակողական վերաբերմունք, կոտրել առարկաները եւ այլն: Հաւանական է նաեւ վարմունքի այլ դրսեւորումներ, ինչպէս՝ երեխան անընդհատ կը դժգոհի եւ…

Ի՞ՆՉ Է ՄԱՐՄԻՆԸ ԹՈՅՆԵՐԷ ՄԱՔՐԵԼՈՒ (DETOX) ՍՆՆԴԱԿԱՆՈՆԸ

ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ. ՍՆՆԴԱԳԷՏ ՄԱՐԻԱ Գ. ՏԱԳԷՍԵԱՆ Կը թուի, որ բոլորը կը խօսին «մարմինը թոյներէ մաքրել»ու մասին: Մարմինը թոյներէ մաքրելու սննդականոնները յաճախ սխալ կը մեկնաբանուին, յատկապէս, որ մարդ անհատին մարմինը ունի ինքզինք տարբեր թոյներէ մաքրելու համակարգ մը: Ինչպէ՞ս մարմինը բնական հոլովոյթով ինքզինք կը մաքրէ տարբեր թոյներէ Թոյներէ մաքրուիլը հոլովոյթ մըն է, որ մարմինը ընդմիշտ կը…

6 ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐ ՈՐՈՆՔ ԿՐՆԱՆ ԱՌՆՉՈՒԻԼ ԱՂԻՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻՆ

Աղիքներու քաղցկեղի զարգացման հաւանականութիւնը կ՚աւելնայ տարիքի հետ, սակայն անիկա կը յայտնուի նաեւ երիտասարդներու մօտ: Քաղցկեղի այս տեսակին զարգացման նպաստող հիմնական գործոններն են սխալ կենսակերպը, ֆիզիքական շարժումի սակաւութիւնը, նստակեաց աշխատանքը, անառողջ սննդեղէնի եւ ալքոլի գործածութիւնը, ինչպես նաեւ՝ թարմ պտուղներու եւ բանջարեղէնի պակասը: Վիճակագրական տուեալներու համաձայն, հաստ աղիքի քաղցկեղը ամէնէն աւելի տարածուած քանսերային հիւանդութիւններէն մէկն է, ուստի…