ՆՇԱՆ ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ. ԱՆՁՆԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

Բժիշկները եւ ընկերաբանները մտահոգուած են՝ տարուէ տարի մեծնալը տեսնելով անձնասպանութիւն գործողներուն թիւին: Հոգեբանական այս աղէտին մասին կատարուած են որոշ հաստատումներ: Դիտուած է որ խաղաղութեան շրջանին, անհատական մտահոգութիւնները կը գերակշռեն՝ հաւաքական մտահոգութիւններուն վրայ. պատերազմներու ընթացքին, անձնասպանութիւններու թիւը էջքի մէջ է: Ինքնասպաններուն երեք քառորդը այրեր են ու մէկ քառորդը՝ կիներ: Ինքնասպանները աւելի հարուստ ու միջակորեար դասակարգէն են,…

ԱԼԶԱՅՄԸՐԻ ԿԱՆՈՒԽ ՅԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ ԱՐԵԱՆ ՔՆՆՈՒԹԵԱ՞ՄԲ

Հետազօտողներ վերջերս յայտարարեցին, որ իրենք կրնան ճշգրտօրէն ըսել եթէ անձ մը կը գտնուի ալզայմըրի հիւանդութիւն զարգացնելու ճամբուն վրայ՝ նախքան ախտանշաններու յայտնուիլը, ինչ որ կրնայ նպաստել փորձառական դեղերու զարգացումին: Ամերիկացի գիտնականներ կրցած են օգտագործել արեան մէջ գտնուող սպիտակուցի (protein) տարբեր մակարդակներ եւ կանխագուշակել անոր զարգացման եղանակը ուղեղին մէջ: Բրիտանացի մասնագէտներ կ՚ըսեն, որ արդիւնքները խոստմնալից են եւ…

ՆԻՀԱՐՆԱԼՈՒ ՆՊԱՍՏՈՂ ՍՈՎՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Աւելորդ կշիռքէ խուսափելու կամ անիկա բնական սահմաններուն մէջ պահելու համար, մարդիկ յաճախ բաւական լուրջ ճիգ կը թափեն, մինչդեռ գերմանացի մասնագէտներ կը վստահեցնեն, որ կան առօրեայ սովորութիւններ, որոնք կը նպաստեն հասնելու փափաքելի արդիւնքի, առանց մեծ ջանքերու: Մասնագէտներ լուսարձակի տակ կ՚առնեն 6 սովորութիւն, որ կը պաշտպանէ աւելորդ կշիռքէ: Առողջ քուն Հետազօտութիւնները ցոյց կու տան, որ մարդիկ կը…

ՈՒՌԵՐՈՒ ՏԱՐՐԱԼՈՒԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱԽՏԱՃԱՆԱՉՈՒՄԸ՝ ՕԳՏԱԿԱՐ ԲԱՅՑ ՈՉ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ

ՏՈՔԹ. ԷՏԻ ՐԱԳՈՒՊԵԱՆ 50 տարի առաջ, կարելի չէր դիւրութեամբ ուռի մը ախտաճանաչումը կատարել: Ուռերուն մեծ մասը ազդարարներ չունէին եւ նոյնիսկ քաղցկեղի բնախօսութիւնը այդքան ծանօթ չէր: Բժշկութեան մարզին մէջ կատարուած զարգացումները միաժամանակ նպաստած են ախտաճանաչման գիտելիքներու զարգացման: Հիմա կրնանք կատարել արեան հերթական քննութիւններ՝ վերահսկելու, ախտաճանաչումը կատարելու, հետեւելու կանխատեսումին եւ նոյնիսկ որոշ քաղցկեղներու պարագային՝ օգտակար դառնալու բուժման:…

ՍՏԱՄՈՔՍԻ ԽՈՑԸ (ULCER) ՏԱՍԸ ՀԱՐՑՈՒՄՈՎ

ՏՈՔԹ. ԿՈՍՏԱՆ ԵԱՓՈՒՃԵԱՆ 1-        Ի՞նչ է ստամոքսի խոցը: 2-        Որո՞նք են ստամոքսի խոց յառաջացնող պատճառները: 3-        Ի՞նչ ախտանշաններ ունի ստամոքսի խոցը: 4-        Ե՞րբ արդէն պէտք է խորհրդակցիլ բժիշկին հետ: 5-        Որո՞նք են ստամոքսի խոցը ծանրացնող գործօնները: 6-        Ինչպէ՞ս ախտորոշել ստամոքսի խոցը: 7-        Ինչպէ՞ս բուժել ստամոքսի խոցը: 8-        Ե՞րբ կարիքը կը ստեղծուի գործողութեան: 9-        Որո՞նք են…

ՎԱՏ ՇՆՉԱՀՈՏԻ (Halitosis) ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՒ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

ՏՈՔԹ. ԽԱԺԱԿ ԱՅՆԹԱՊԼԵԱՆ           Վատ շնչահոտը շատ տարածուած երեւոյթ մըն է, որմէ կրնայ տառապիլ գրեթէ ամէն մարդ: Այս երեւոյթը կը մտահոգէ շատերը եւ յաճախ կը հասնի այնպիսի աստիճաններու, որ հոգեկան խնդիրներու, ընկերային հարցերու, նոյնիսկ ընտանեկան եւ ամուսնական հարցերու պատճառ կը դառնայ: Վատ շնչահոտը տարբեր պատճառներ ունի, սակայն բարեբախտաբար եթէ ճշգրիտ ախտաճանաչումը…

ՏՂԱՄԱՐԴՈՑ ՈՍԿՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹԻՒՆԸ ՆՈՅՆՔԱՆ ԿԱՐԵՒՈՐ Է

ՍՆՆԴԱԳԷՏ ՄԱՐԻԱ Գ. ՏԱԳԷՍԵԱՆ Զօրաւոր ոսկորները նոյնքան կարեւոր են տղամարդոց, որքան կանանց համար: Ձեր մարմինը կարիքը ունի կրածինի (calcium), «Տի» կենսանիւթի, այլ կարեւոր սնուցիչ նիւթերու, հետեւողական ֆիզիքական վարժութիւններու, որպէսզի ոսկորները զօրաւոր եւ կարծր մնան: Մանկութեան ընթացքին բաւարար քանակով կրածին չստանալը կրնայ յառաջիկային պատճառ դառնալ ոսկրափխրումի, հիւանդութիւն մը, որով ոսկորները կը տկարանան եւ դիւրութեամբ կը կոտրուին:…

ՀԱՅ ԲԺԻՇԿՆԵՐԸ ՄԻՆՉԵՒ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑԻ

ՈՍԿԱՆ ԱԲԵՂԱՅ ԳԱԼՓԱԿԵԱՆ Մեր մատենագրութեան մէջ, հայ բժիշկներու մասին բաւական քիչ տեղեկութիւններ կան, սակայն Հայաստանի նման բարձր մշակոյթ ունեցող երկիրի մը համար, անկասկած պէտք էր ըլլային նաեւ մասնագէտ բժիշկներ: Հայ բժիշկի մը մասին առաջին անգամ կը խօսին ասորի նեստորական պատմիչները: Արձանագրելով 612-613 թուականներուն Պարսկաստանի մէջ տեղի ունեցած նեստորականներու եւ միաբնակներու միջեւ պատահած վիճաբանութեան պատմութիւնը, անոնք…

ՀԱԿԱՌԱԿ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊԻՆ՝ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԶԸ ԱՃ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱԾ Է 2018-ԻՆ

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԹԷՆՊԷԼԵԱՆ 2018 թուականը Լիբանանի տնտեսութեան համար եղաւ դժուարին տարի մը: Շրջանին մէջ տիրող աշխարհաքաղաքական տագնապը եւ տնտեսական անորոշութիւնները աւելցուցին ճնշումը Լիբանանի ապահովագրութեան մարզին վրայ: Ազգային տնտեսութեան տարբեր մարզերուն լճացումը իր անդրադարձը ունեցաւ լիբանանեան ապահովագիներու (premiums) դանդաղ աճին եւ շահոյթներու չափին վրայ: Այս տեղեկագիրը որ պատրաստուած է BLOM դրամատան կողմէ, կը քննարկէ Լիբանանի ապահովագրական մարզը…

ԼԱՅՆԵՐԱԿՈՒԹԻՒՆ (Varice) ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ Է. ՊԷՏՔ Է ԴԱՐՄԱՆԵԼ

ՏՈՔԹ. ԶԱՔԱՐ ՄԿՐԵԱՆ Լայներակութիւնը, այրերու թէ կիներու մօտ, գրեթէ հաւասար տոկոսով տարածուած սեւերակներու հիւանդութիւն մըն է. սակայն միշտ ալ կիներն են որ կը դիմեն բժիշկին՝ դարմանուելու, առ հասարակ գեղեցկագիտական նկատարումներէ տարուած: Մինչդեո երկու սեռերուն մօտ ալ նոյնն են հիւանդութեան պատճառած ցաւը, աշխատանքի արգելքն ու բարդութիւնները: Ընդհանուր ձեւով, լայներակութիւնը արդիւնք է սեւերակներու այլակերպումին. այսինքն երակը տեղ-տեղ…